ติดตาม ความเคลื่อนไหว ว.13 เชิงประจักษ์

ติดตาม ความเคลื่อนไหว ว.13 เชิงประจักษ์

จากวันนั้น มาถึงวันนี้
ร่วมจับมือ..กันให้มั่น..คว้าฝันต่อ
เราไม่ท้อใกล้จะถึงซึ่งเป้าหมาย
ทั้งทีมนำ..ทีมตาม..พร้อมใจกาย
มุ่งทลาย..กำแพงกั้น..สู่ฝันเรา
......................................
1 ก.ค.63 เวลา 01.42


29 มิถุนายน 63
        คณะทำงานเสนอติดตาม ที่ สพฐ
เสนอแนวคิดว่า...ทุกคนที่ส่งเชิงประจักษ์ไม่ควรมาประเมินอีกแล้ว..เหตุผลคือ..เวลาเนิ่นนานมาแล้วบางท่านเกษียณไปแล้ว..สำคัญคือทุกคนทำตามกรอบเวลาที่กำหนดคือส่ง 50 หน้าพร้อมรับการประเมินตั้งแต่ปี 2559 เราไม่ได้ทำอะไรผิด...ก.ค.ศ.ทิ้งเวลาให้เนิ่นนาน...สพฐ.ยืนยันว่ารางวัลเราทุกคนเป็นรางวัลเทียบเคียงและก็มีคนผ่านในรางวัลดังกล่าวซึ่งก.ค.ศ.ประเมินให่ผ่านและเท่าที่ทราบเมื่อเราทบทวนตามกรอบเวลาที่ก.ค.ศ.กำหนดเราทุกคนก็ทำตาม..สพฐ.กลั่นกรอง(เท่าที่ทราบ)ก็ยืนยันคำเดิมเราทุกคนมีคุณสมบัติ...ปัญหาที่อยากเสนอในวันพรุ่งนี้คือ...มองว่า สพฐ. และก.ค.ศ.ควรน่าจะหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านที่ทบทวนต้องผ่านโดยไม่ต้องกลับมาประเมิน...เราอีก...เพราะการประเมินก็เท่ากับว่า..เราเป็นฝ่ายทำไม่ถูกต้อง
✅✅✅✅✅✅
ความเคลื่อนไหว ว.13 จากเครือข่าย ว.13
27 มิถุนายน 63 มีกำลังใจ เตรียม เสนอรายงานโครงการ ตามข้อตกลง และเตรียมนำเสนองานตามเกณฑ์
✍️✍️✍️✍️✍️✍️

✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
วันที่ 17 มิถุนายน 63 สพม.3
เจ้าหน้าที่เขต 3 ผู้ประสานกับ สพร คือ อ.ปรานี แจ้งว่า สพฐ กคศ บอก ผอ เขต ผ่านเรื่องไปยังไม่ได้เซ็นรับรอง
เป็นได้ไง กัน ความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง


-มิถุนายน 60
->>การกลั่นกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว1/58หรือ ว.13/56เดิม) รายละเอียดดังนี้
1. มีผู้ยื่นทั้งหมด 5,175 คน ขาดคุณสมบัติ 177 คน (ถอนเรื่อง 5 คน เหลือขาดคุณสมบัติ 172 คน
2. สพฐ.เสนอไป ก.ค.ศ.จำนวน 4,998 คนให้ก.ค.ศ.พิจารณาตั้งแต่ 29 ก.ย.59 แล้ว
3. การจัดกลุ่มมี 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A ผู้ที่มีผลงานตรงตามประกาศจำนวนครบ 2 รางวัลสำหรับ ชนพ. จำนวนครบ 3 รางวัล สำหรับ ชช. ไม่มีผลงานเทียบเคียง
กลุ่มB คือผู้ที่มีผลงานเทียบเคียงทั้งหมดไม่มีรางวัลตรงเลยแม้แต่รางวัลเดียว
กลุ่มC คือผู้ที่มีทั้งรางวัลตรงตามประกาศและผลงานเทียบเคียง
4. กลุ่มB สพฐ.และก.ค.ศ.กำลังตรวจดูอีกรอบคงเสร็จ16 มิ.ย.นี้
5. กลุ่มC กำลังตรวจดูว่าผู้ใดมีรางวัลตรงตามประกาศ(ข้อ 2.4.1)ครบ 2 รางวัลสำหรับ ชนพ. หรือครบ 3 รางวัลสำหรับ ชช. แต่มีผลงานเทียบเคียงอื่นด้วยจึงถูกคัดเป็นกลุ่มC เช่น ขอ ชช. ส่งรางวัล/ผลงาน 4 อย่าง เป็นรางวัลตรงตามประกาศ 3 รางวัล เป็นผลงานเทียบเคียง 1 ผลงาน
6. จะคัดมาพิจารณานำเสนอ ก.ค.ศ.อีกครั้ง โดยระบุข้อเสนอเพิ่มเติม เช่น "เป็นผู้ที่มีรางวัลตรงตามข้อ 2.4.1 ครบ 3 รางวัลสำหรับ ชช.เห็นควรได้รับการพิจารณาประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมิน"
7. การกลั่นกรองคราวนี้กำหนดเสร็จสิ้น 16 มิ.ย.60 เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

ปัญหาได้ดำเนินต่อมาจนปี 2563

ปัญหาได้ดำเนินต่อมาจนปี 2564

17 มีนาคม 2564จนถึง 30 สิงหาคม 2564

ข่าวดี ว.13 ที่รอคอยมายาวนาน
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีทบทวน) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
📌แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 (กรณีทบทวน)
👉รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

Last updated by Surin yingneuk Sep 3, 2021.

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service