Surin yingneuk's Blog (70)

"คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน

15มี.ค.64- ที่หอประชุมคุรุสภา - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรี ศธ. รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.  กล่าวนโยบายให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกจังหวัด ตอนหนึ่งว่า…

Continue

Added by Surin yingneuk on March 17, 2021 at 5:00am — 1 Comment

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำเพื่อรายงานผลงาน

ปลูกสร้างความคิด จิตใจ ความดี การกระทำของครูเพื่อศิษย์ครูผู้สร้างศิษย์     และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ผลงานเทียบเคียง)…

Continue

Added by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am — 10 Comments

รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ

คุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.…Continue

Added by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am — No Comments

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.…Continue

Added by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am — No Comments

เส้นทางนำเสนอเพื่อการประเมิน ว.13 ครูเชี่ยวชาญ 2559

Continue

Added by Surin yingneuk on December 1, 2020 at 6:30am — No Comments

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค์รวมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสุข ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมานานแล้วโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและนักคิดคนสำคัญ (อาทิ UNESCO, 2005; OECD, 1998; Schon, 1963; Hutchins, 1970; Husen, 1974; Drucker,1993; Ranson, 1994 เป็นต้น)…

Continue

Added by Surin yingneuk on November 4, 2020 at 7:00am — 1 Comment

ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พัน ขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล กลางเดือน พ.ย.หลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี

ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พันขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล

พ.ย.หลังเรื่องถูกดองกว่า3ปี  อ้างอิง มติชนออนไลน์ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12:17 น)

           นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน…

Continue

Added by Surin yingneuk on November 3, 2020 at 11:30am — 2 Comments

แนวทางการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 29 ต.ค.63

แนวทางการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

Added by Surin yingneuk on October 31, 2020 at 10:58am — No Comments

Continue

Added by Surin yingneuk on October 31, 2020 at 10:40am — No Comments

Continue

Added by Surin yingneuk on October 31, 2020 at 10:39am — No Comments

Continue

Added by Surin yingneuk on October 31, 2020 at 10:39am — No Comments

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2563 28 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ …

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2563

28 ตุลาคม 2563

เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี 2559 เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

Continue

Added by Surin yingneuk on October 31, 2020 at 10:30am — 1 Comment

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

และการทำมะนาวนอกฤดู

สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 บ่อ จะใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เท่านั้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนมากในช่วงเริ่มแรก ส่วนค่าใช้จ่ายหลักจะอยู่ที่วงบ่อซีเมนต์และฝารองซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายกิ่งพันธุ์มะนาว, ระบบน้ำ ฯลฯ…

Continue

Added by Surin yingneuk on April 29, 2014 at 9:30pm — 2 Comments

น้ำเต้าหู้ 1ถุง ไม่ใส่น้ำตาล ไม่เย็น ไม่ร้อน บวกกับมะนาว1ลูก....ประโยชน์มากมาย

น้ำเต้าหู้ 1ถุง ไม่ใส่น้ำตาล ไม่เย็น ไม่ร้อน บวกกับมะนาว1ลูกแล้วคนให้ เข้ากัน ลักษณะของ น้ำเต้าหู้จะเปลี่ยนไปเป็นไขขุ่น คล้ายซีลีแลค หรือ คล้ายๆ วุ้นเละๆ หรือ โจ๊ก

หน้าตาจะไม่สวยแต่คุณค่าสูง นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร ได้แนะนำคนไข้ดื่มน้ำนมถั่วเหลือง + ผสมน้ำมะนาวอาหารเสริมอายุวัฒนะสรรพคุณโดยรวม..เป็นอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของร่างกายสมอง และสายตา หากดื่มเป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณที่โดดเด่นดังต่อไปนี้ คือ…

Continue

Added by Surin yingneuk on April 10, 2014 at 8:25pm — No Comments

ระเบียบเกี่ยวกับการกลับไปใช้ระเบียบกบข.แบบเดิม

ครม.มีมติแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการกลับไปใช้ระเบียบกบข.แบบเดิม โดยไม่ต้องเข้าสภาฯ

ร่าง ครม.มีมติให้แก้กฎหมาย กองทุน กบข. ให้ข้าราชการเลือกวิธีรับบำนาญ ครม.มีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมาย กบข. "ให้สิทธิข้าราชการและข้าราชการบำนาญ ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับการแก้ไขกฎหมาย กบข. มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

กรณีข้าราชการ

1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.…

Continue

Added by Surin yingneuk on April 10, 2014 at 8:02pm — No Comments

เรื่องราวของชายมีภรรยา4คน แง่คิดคุณธรรม

เรื่องราวของชายมีภรรยา4คน  

อยากให้ทุกท่านอ่านให้จบครับ

ขอเวลาท่านทั้งหลายไม่เกิน 3 นาที

กับเรื่องราวชายผู้มีภรรยาอยู่ 4 คน

ภรรยาคนที่ 1 เขารักที่สุด ไปไหนมาไหนด้วยกัน ตามใจตลอด อยากได้อะไร เขาหาให้ทุกอย่าง

ภรรยาคนที่ 2 เขารักมาก เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้ และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอ

ภรรยาคนที่ 3 เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใส่พอควร…

Continue

Added by Surin yingneuk on April 10, 2014 at 8:00pm — No Comments

โทรทัศน์พิฆาตสมาธิเด็ก

โทรทัศน์พิฆาตสมาธิเด็ก

แต่ละวันมีงานต่างๆที่พ่อแม่จะต้องทำมากมาย ดังนั้นพ่อแม่จำนวนไม่น้อยจึงต้องใช้โทรทัศน์เป็นผู้ช่วยเลี้ยงเด็ก และมันก็พร้อมรับใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งวันทั้งคืน ไม่เคยบ่น ไม่เคยขอค่าจ้างและดียิ่งกว่านั้น .. มันทำให้เด็กๆเพลิดเพลินและจดจ่อได้ต่อเนื่อง แต่พี่เลี้ยงกล่องนี้ ดูแลลูกๆของเราได้อย่างดีจริงๆหรือไม่ มันสั่งสอนลูกของเราอย่างไร มันปลูกฝังอะไรให้แก่ลูกของเรา

โทรทัศน์พิฆาตสมาธิเด็ก

งานวิจัยของมูลนิธิครอบครัว Kaiser ชื่อ “จากศูนย์ถึงหก :…

Continue

Added by Surin yingneuk on April 10, 2014 at 7:56pm — No Comments

Art of Questions For Learning..ศาสตร์แห่งการถาม เพื่อการเรียนรู้

โจทย์ใหญ่เรื่อง...PBL…เพื่อการเรียนการสอน “ที่ได้ผลดีที่สุด”จากท่านอาจารย์ Pichet Buntawee คุณครู “ผู้ชนะเลิศนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21.”

“สวัสดีครับ ขอบอกเล่าและเรียนถาม การเรียนแบบ pbl ให้เด็กปฏิบัติ ครูเป็นโค้ช อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม ผมทำได้ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ เด็กๆมีทีกษะสำคัญในศตวรรษที่21

แต่ในวิชาที่เน้นทักษะความรู้ เช่น ชีววิทยา ที่ผมสอน เนื้อหาความรู้เยอะมาก ซึ่งเด็กจำเป็นต้องจำ…

Continue

Added by Surin yingneuk on March 25, 2014 at 9:15am — No Comments

สอนนักเรียนให้มีความสุขในห้องเรียน

นักวิจัยไทย-เทศชี้ ลงทุนปฐมวัย คุ้มได้คืน 7 เท่า ขณะที่นักวิชาการชี้รัฐลงทุนผิดที่ผิดเวลา  ด้านสสค.-สสค.หนุน ‘โรงเรียนประถมดีเด่น’ ต่อยอดสร้างสุขภาวะที่ดี  เพื่อการศึกษาสร้างสุข 

br>


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชั้น 13 อาคารไอบีเอ็ม…
Continue

Added by Surin yingneuk on March 21, 2014 at 2:24pm — No Comments

การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21….Assessment in “The 21.st Century Learning”

การประเมินการเรียนรู้ ได้กลายเป็น “องค์ประกอบ Composition ทุกขั้นตอน” ของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21. โปรดพิจารณาดังนี้ครับ

เมื่อคุณครูออกแบบการสอน Instructional Design นั้น คุณครูต้องออกแบบสร้างสถานการณ์ หรือ Situation และบางโอกาส ก็มีสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง Real World ก็ใช้สถานการณ์จริงๆนั้นแหละเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ “ผู้เรียนทุกคน…

Continue

Added by Surin yingneuk on March 17, 2014 at 2:36pm — No Comments

Monthly Archives

2021

2020

2014

2013

2012

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service