ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พัน ขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล กลางเดือน พ.ย.หลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี

ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พันขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล
พ.ย.หลังเรื่องถูกดองกว่า3ปี  อ้างอิง มติชนออนไลน์ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12:17 น)

           นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ ก.ค.ศ.กรณีระบุให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.พิจารณารายละเอียดแล้ว ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะ หากไม่มีปัญหาจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะเรียบร้อยภายในไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

            “ปัญหาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว13 เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว ผมพยายามแก้ไขให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด โดยกลุ่มนี้มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคน แต่ยื่นขอให้ ก.ค.ศ.ทบทวน 1,933 คน ที่ผ่านมาได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อขอความเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว เนื่องจากมีบางรายฟ้องขอความเป็นธรรมจากศาล โดยคณะกรรมการ ก.ค.ศ.มีมติให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ยื่นทบทวนมาทั้งหมด หากรายใดมีปัญหาก็ให้เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยการพิจารณาจะยึดตามหลักเกณฑ์เดิม เพียงแต่จะดูความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิจารณาในรอบแรก และไม่มีการส่งเอกสารใหม่ ให้พิจารณาจากเอกสารเดิม” นายประวิตกล่าว

            นายประวิตกล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มที่ฟ้องจะต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนหรือไม่นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.จะวิเคราะห์ว่าประเด็นที่ฟ้องจำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดหรือไม่ หากไม่จำเป็นก็จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ได้เชิญผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบวิทยฐานะใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่มีปัญหา และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยน โดยครั้งนี้จะหารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้เสียสิทธิจากกรณีดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเปิดให้ยื่นตั้งแต่ 2559 และได้รับแจ้งผลการประเมินปี 2561 ในขณะนั้นผู้ที่ยื่นขอทบทวน 16 ราย ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561

https://www.matichon.co.th/education/news_2422469 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12:17 น

Views: 116

Comment by Surin yingneuk on November 29, 2020 at 3:43pm

บันทึก 29 พฤศจิกายน 2563

ตอนนี้ใกล้สิ้นเดือน พ.ย. ตามข่าวหลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี ได้มีการเร่งรัดประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ....ตามข่าว

 ธันวาคม 2563
 มกราคม 2564

.....................มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุม คณะ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ วิทยฐานะฯ

ครูที่ทำเรื่องขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ยังตั้งตา...รอคอย...ต่อไป

Comment by Surin yingneuk on March 18, 2021 at 6:27am

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service