โรงเรียนออนไลน์สแตนฟอร์ด จุดเปลี่ยนการศึกษาเพื่ออนาคต

โรงเรียนออนไลน์สแตนฟอร์ด จุดเปลี่ยนการศึกษาเพื่ออนาคต
         Stanford Pre-Collegiate Studies หรือเดิมชื่อ Education Program for Gifted Youth อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ของเยาวชนที่มีความสามารถ พิเศษโดยเฉพาะ ให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่มีความก้าวหน้าและท้าทาย ซึ่งเหมาะกับความสามารถของเด็กฃ

ภาย ใต้ Stanford Pre-Collegiate Studies มี The Stanford University Online High School (OHS) โรงเรียนออนไลน์ที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนเกรด 7-12 (ชั้น ม.1-ม.6) ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Western Association of School and Colleges ปัจจุบันมีนักเรียน 541 คนจาก 42 ประเทศ

จาก งานมหกรรมความรู้ในธีม "ความรู้คือโอกาส" จัดโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD มี "เรย์มอนด์ ราวาเกลีย" รองคณบดีและผู้อำนวยการ Stanford Pre-Collegiate Studies เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OHS ได้มาพูดถึงการเรียนการสอนของสถาบัน อันถือเป็นแบบอย่างของการพลิกโฉมการศึกษาคนรุ่นใหม่ในอนาคต

มุ่งสร้างความแตกต่าง

การ เรียนของ OHS นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเต็มเวลาและพาร์ตไทม์หรือเฉพาะบางวิชา ที่สนใจ โดยรูปแบบ การเรียนเป็นแบบ Asynchronous กล่าวคือ นักเรียนต้องศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองจากวิดีโอการบรรยายของครูก่อน หลังจากนั้นจะเข้าสู่ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนและครูจะพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยจะถกเถียงกัน และหารือเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้วิชานั้น ๆ และถือว่าครูเป็นคนสำคัญในการทำให้นักเรียนจากประเทศต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากเพื่อนต่างประเทศ เมื่อจบคลาสแล้วนักเรียนมีข้อสงสัยต่อสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่อีเมล์ของ ครูได้ เนื่องจากนักเรียนมาจากทั่วโลก และเวลาของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ทำให้การสอนของที่นี่เป็นแบบ 24 ชั่วโมง โดยพบว่าเด็กที่เรียนจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งเด็กที่อยู่ในเมืองและชนบท

"การ สร้างห้องเรียนออนไลน์ เราพยายามหลีกเลี่ยงจากรูปแบบการเรียนการสอนของห้องเรียนปกติ โดยเราคำนึงว่าทำอย่างไรให้เด็กตื่นเต้นไปกับการเรียน หรืออะไรที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างได้ผล ซึ่งเด็กทุกคนจะมีความสนใจ หรือสิ่งที่เขาอยากเรียนอยู่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาให้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร และดึงศักยภาพออกมา อย่างไรก็ตาม การเรียนแบบนี้มีจุดอ่อนเช่นกัน เพราะเด็กบางส่วนไม่ชอบเรียนรู้ล่วงหน้า ทำให้มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ดรอปเรียนหรือลาออก"

พัฒนาทักษะทุกรูปแบบ

สำหรับ หลักสูตรการเรียนมีทั้งวิชาบังคับและวิชาที่นักเรียนอยากเรียน ซึ่งจะเน้นด้านการเขียน การอภิปราย รวมถึงวิชาที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ ตรรกะ และเหตุผล วิชาประวัติของวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม, ประชาธิปไตย อิสรภาพ และหลักนิติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ หากนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีความสนใจเรื่องเดียวกัน นอกเหนือไปจากวิชาที่เปิดสอนทางโรงเรียนจะเปิดวิชาใหม่ขึ้นมารองรับความต้อง การด้วย

"เร ย์มอนด์ ราวาเกลีย" มองว่าการเรียนออนไลน์สอนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะเด็กต้องบรรยายความคิดของตัวเองออกมาให้ครูและเพื่อนเข้าใจ และเกิดการต่อยอดจากความคิดเห็นของผู้อื่น ขณะเดียวกัน ยังทำให้นักเรียนกล้าถกเถียง, แลกเปลี่ยนข้อมูล และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียนมีอุปนิสัยรักการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

ไม่ เพียงแต่การพบเจอกันในโลกไซ เบอร์เท่านั้น โรงเรียนยังเปิดช่องทางให้นักเรียนเข้าถึงสังคมด้วยการจัดตั้งชมรมและ กิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์ หรือตามเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ แม้เป็นการเรียนออนไลน์ ครูก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนด้วย โดยจะดูถึงปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนว่ามีการพูดคุย และแสดงออกกับเพื่อนอย่างไร แตกต่างจากห้องเรียนปกติที่ครูจะสังเกตความประพฤติของนักเรียนจากการเรียน หรือการทำงานร่วมกับคนอื่น

หนุนเรียนออนไลน์คู่เรียนปกติ

ทั้ง นั้น นักเรียนที่จบจาก OHS สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ด้วย โดย 12% ของนักเรียนที่เรียนจบสามารถศึกษาต่อที่ ม.สแตนฟอร์ด ซึ่งโรงเรียนได้ติดตามชีวิตในมหาวิทยาลัยของเด็กทุกคน พบว่ามีความสุขกับการเรียน และต้องการให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นเหมือนที่เคยได้รับตอน เรียนออนไลน์

เพราะ มีหลายประเทศนิยมการเรียนออนไลน์ อย่างประเทศอังกฤษมีนักเรียนบางส่วนเรียนออนไลน์เพิ่มเติมจากการเรียนปกติ เพราะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง หรือมีพ่อแม่บางครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ลูกเรียนโฮมสกูล จะได้จัดการเรียนการสอนให้ลูกเรียนออนไลน์ควบคู่ไปกับการสอนเองด้วย ขณะเดียวกัน โรงเรียนบางแห่งสนับสนุนให้เด็กเรียนออนไลน์ในช่วงปิดเทอม และนำเครดิตที่ได้จากการเรียนออนไลน์มาเทียบเคียงกับเครดิตของโรงเรียนได้

"เร ย์มอนด์ ราวาเกลีย" กล่าวทิ้งท้ายว่า การศึกษาต้องเน้นกระบวนการระหว่างการเรียน ไม่ใช่เน้นผลลัพธ์ หรือคะแนนสอบ เพราะแม้คำตอบอาจถูกต้อง แต่อาจมีกระบวนการคิดที่ผิดได้ ดังนั้น การเรียนการสอนต้องคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างทางมากกว่าผลสัมฤทธิ์ปลายทาง ซึ่งถือเป็นรูปแบบสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต

ขอบคุณภาพและที่มาของข่าวจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

Views: 75

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service