" การศึกษาของเรายังเป็นไปในรูปที่ไม่ได้สร้างคนให้รู้จักใช้ความคิด

การศึกษาของเราทั้งระบบเป็นระบบที่ใช้ความจำ ท่องบ่น

ผู้ที่สอบได้คะแนนดีได้แก่ผู้ที่ซึ่งสามารถจะตอบคำถามได้มากที่สุด

ไม่ได้มุ่งเน้นความพยายามที่จะกระตุ้นสร้างความคิดอ่าน สร้างวิจารณญาณสร้างความคิดริเริ่มให้กับบุคคล

นี่สืบเนื่องมาจนกระทั่งในมหาวิทยาลัย..."...

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
6 ตุลาคม 2502

59 ปีมาแล้ว ข้อความนี้ยังเป็นความจริง และยังเป็นปัญหาอยู่มาถึงจนทุกวันนี้

ดร. อดุล วิเชียรเจริญ ไม่เพียงแต่พูดถึงหลักการ แต่ได้ลงมือลงแรงผลักดันจนสำเร็จ ถึงขั้นจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานหรือ Liberal Arts ใช้สอนนักศึกษาธรรมศาสตร์ปีที่ 1 และปีที่2 ทั้งมหาวิทยาลัย อยู่หลายรุ่น ซึ่งหากว่าขบวนการเรียนการสอนในลักษณะนี้กระทำได้ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงวันนี้ ประเทศไทยจะมีบัณฑิต ที่พร้อมรับเศรษฐกิจยุค 4.0 อย่างเหมาะสมและจะเป็นกำลังนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน

จาก หนังสือที่ระลึก ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ
ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาทิตย์ที่ 27 พค. 2561
ผมและภรรยาได้ไปร่วมงานนี้และได้รับแจกหนังสือที่ระลึกอันมีค่า เล่มใหญ่หนา 417 หน้านี้มา
แม้ผมจะได้รู้จักกับคุณเอม คุณอาจ วิเชียรเจริญ และคุณอานิก อัมระนันทน์ ลูกชายและลูกสาวของดร. อดุล วิเชียรเจริญ มานาน แต่ก็ทราบประวัติท่านมาเพียงว่าท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงมากคุ้นหูคนไทย
แต่เมื่อมาเริ่มอ่านประวัติของท่านโดยละเอียด จึงได้ทราบเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านที่น่าสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องความคิดล้ำยุคของท่าน ที่มีมากมายหลายเรื่อง แต่ที่ผมชื่นชมมาก
คือการที่ท่านได้ผลักดันจนสำเร็จในสมัยท่านให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกสาขาต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เรียกว่า Liberal Arts เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนวิชาอาชีพสาขาต่างๆ
( Liberal Arts นี้ต่อมา ศาสตราจารย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นผู้คิดชื่อภาษาไทยประทานให้ เป็นคำว่า "ศิลปศาสตร์" )หมายเหตุ: ต้นแบบของการศึกษาแบบ Liberal Arts ให้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเข้าสู่การไปศึกษาวิชาชีพต่างๆ คือประเทศอังกฤษ และแม้แต่ในในอเมริกาและญี่ปุ่น ก็ยังมีการให้ศึกษาในลักษณะนี้อยู่
วิชาที่สอนกันเป็นวิชาพื้นฐานที่ให้บัณฑิตทุกสาขาต้องศึกษาเล่าเรียนก่อน มีอาทิเช่น วิชาปรัชญา ศาสนา
ตรรกะศึกษา อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ขบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อซึมซับให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของบัณฑิตทุกคน
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นนักการศึกษาไทย ที่คนทั้งหลาย ยกย่องท่านว่า เป็นคนที่ :

กล้าคิด
กล้าฝัน
กล้าทำ
กล้าเปลี่ยนแปลง

Views: 327

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service