แก่นแท้ของการเรียนรู้

แก่นแท้ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.

การเรียนรู้ของมนุษย์ เกิดขึ้นได้ 6 ทาง คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ ทางใจ “Body and Mind”.. เรียกว่า Active participation แปลว่า อยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไร ก็ต้อง ทำให้เด็กเอากายและใจ ไปผูกติดอยู่กับเรื่องนั้นๆ...คุณครู จะทำได้ก็โดยการสร้างแรงจูงใจ วิชาครูเรียกว่า Motivation

ในจำนวน “เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 6 ประการ” นี้ มีใจเป็นใหญ่ เป็นตัวควบคุม ทางแห่งการเรียนรู้ทั้งหมด

***นี้คือจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นความจริงของธรรมชาติ โดยแท้***

ผมตั้งใจจะไป “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”กับคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32.ในหลายๆเรื่อง ซึ่งเป็นทางแห่งความสำเร็จของคุณครู ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 …เรื่องแรก คือ การสอนให้คนเป็นคนดี โดยใช้วิธีการ “ฝึก อบรม”เชิงบวก” ระบบหมู่ของลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี การทำกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Behavior Modification ตามทฤษฎีพฤติกรรม behavior Theory ของ B.F.Skinner เช่น...

การสร้างแรงจูงใจ Motivation, ให้กำลังใจ Encouragement สร้างสิ่งเร้าเพื่อให้ตอบสนอง Create stimuli for response...ให้รางวัล Reward, จิตวิทยาวัยรุ่น Adolescent Psychology

B.F.Skinner บิดาแห่งพฤติกรรมศาสตร์ ถึงกับกล่าวด้วยความมั่นใจว่า... Give me a child and I'll shape him into anything.

ผมจะไปบอกกับคุณครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่นั่น ว่า..ในเมื่อ Skinner ทำได้..แต่ครูไทย ซึ่งมีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในสายเลือด “สังคมวิถีพุทธ” มาโดยกำเนิดจะทำได้ยิ่งกว่า...

ผมพกเอาความมั่นใจไปจากกรุงเทพ ตามวิสัยของลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ที่พอจะหาเงินทองได้บ้าง ก็เดินทางไปทอดผู้ป่าที่บ้านเกิด ฉะนั้น..และวันนี้..ผมมี “แก่นแท้” วิชาครูแห่งศตวรรษที่ 21.ไปฝากพี่น้องของผม...

แต่..ท่านที่เคารพ..

คืนวันเสาร์ เกือบสองทุ่ม ในแสงไฟไม่เต็มร้อย... ก่อนวันเสวนา “สวัสดีคุณครู” ในวันอาทิตย์..ผมมองไปที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเทพนครสถานที่ประชุม..เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังกุลีกุจอ ขนเก้าอี้ จัดเรียงให้เป็นแถวเป็นแนว สะดวกในการเข้า-ออก ของคน 3,000 คน..ทดสอบระบบเสียง..และเตรียมความพร้อมอื่นๆ..เหงื่อไหล ไคลย้อย เสื่อผ้าเปียกชุ่มโชก..

คนกลุ่มนี้คือ บุคลากรของ สพม.เขต 32.. “แสดงพลัง” ที่พร้อมเสมอ ทุกคน ทุกเมื่อ

หนึ่งในนั้น คือ ท่าน ผอ.สพม.เขต 32…

“คนงานโรงแรมไม่พอ..แอร์ไม่เปิดเพราะประหยัดไฟ..เราช่วยกันนะคะ” เธอพูดราบเรียบ

ผมประทับใจอย่างสุดซึ้งในจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นี้...

ด้วยวัย 72 ปีของผม..ได้เห็นข้าราชการประเภท “เป็นนายของประชาชน” และ “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ”มาก็มาก..

แต่..ในวันนี้ ผมขอคารวะพวกท่านด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของผมเลยทีเดียว...และผมมีอีกมากมายที่อยากจะเล่าสู่ท่านฟัง โปรดติดตามนะครับ

สุทัศน์ เอกา....................บอกความ

Views: 821

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service