วิสัยทัศน์
 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

     

        ทศพิธราชธรรมนำวิถี
     มุ่งน้อมนำธรรมชาติในชีวี
     พัฒนาเทคโนโลยี
     ภาษาไทยสู่เยาวชน
       (๒๕๔๐-๒๕๕๒ )

      พัฒนามนุษย์สู่การเรียนรู้
      และพัฒนาศักยภาพ
   เพื่อความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่
            สู่สังคมโลก...........

https://www.facebook.com/kruthai40

เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย โดย ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ โดย ครูสุรินทร์ ยิ่งนึก ผลงานเชิงประจักษ์ ว.13

Members

Notes

"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" จากรุ่นสู่รุ่น"

นักเรียนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนตันแบบในฝัน วิถีพุทธกัลยาณมิตร โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

Created by Surin yingneuk Oct 24, 2013 at 10:43am. Last updated by Surin yingneuk Jan 7.

นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา…

Continue

Created by Surin yingneuk Jan 7, 2021 at 9:22am. Last updated by Surin yingneuk Jan 8.

เริ่มวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

    วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕…

Continue

Created by Surin yingneuk Dec 10, 2012 at 8:15pm. Last updated by Surin yingneuk Jan 7.

 

เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ยุค 4.0

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน
ที่เป็นคุณครู นักเรียน และนักการศึกษา.....ทุกท่านครับ

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการนิเทศ
การศึกษาและสร้างเครือข่ายครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education) นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ว.13 
        สนใจการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม อ่านหนังสือดีที่ร้านค้าออนไลน์ : บ้านครู

 

Blog Posts

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 8 Comments

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำเพื่อรายงานผลงาน

ปลูกสร้างความคิด จิตใจ ความดี การกระทำของครูเพื่อศิษย์ครูผู้สร้างศิษย์     และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ผลงานเทียบเคียง) ข้อ ๒.๔.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน

พัฒนาตนเองด้านการผลิตและวิจัยสื่อนวัตกรรม ผ่านการประเมินที่มีมาตรฐานระดับประเทศ สอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นำการใช้หลักสูตร จนเป็นครูต้นแบบของ ศธ.มีครูเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้นแบบที่ดีของเพื่อนครูในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา…

Continue

รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 0 Comments

คุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ. …
Continue

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 0 Comments

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ. …
Continue

ฉันจะจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากได้อย่างไร?

Posted by Andy Klahan on December 4, 2020 at 9:30am 0 Comments

จริงๆแล้วมีหลายวิธีในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของฉันแล้ว

ในบทความนี้ฉันจะแสดงวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสมัคร 

 1. เริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเรียกสิ่งของรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุ้นเคยรอบตัวที่คุณจะพบเจอทุกวันทุกชั่วโมงแม้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ว่าความหมายในภาษาอังกฤษคืออะไร

- คุณจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายได้อย่างไรในเมื่อคำที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษไม่รู้จัก?

เข้าใจง่ายใช่ไหม. 

 1. เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มของความหมาย

ภาษาอังกฤษมีคำหลายคำที่มีความหมายต่างกันหรือหลายประเภท แต่ทั้งหมดมาจากคำรากเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น:

Act (v)

Action (n)

Active (adj)

Activate (v)

Activation…

Continue

Forum

เสนอ"คนละครึ่ง"วิชาการ-กิจกรรม"เด็กนักเรียน

Started by Surin yingneuk in Sample Title Dec 21, 2020. 0 Replies

รมว.ศึกษาธิการเสนอ"คนละครึ่ง"วิชาการ-กิจกรรม"เด็กนักเรียน             21ธ.ค.63- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลงด้วยการแบ่งชั่วโมงวิชาการครึ่งหนึ่งและชั่วโมงการทำกิจกรรมอีกครึ่งหนึ่ง…Continue

Tags: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครู, การปรับลดภาระงานครู, ผู้เรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่

การพิจารณา (ด้านที่ ๓) ด้านผลการปฏิบัติงาน

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Dec 3, 2020. 3 Replies

สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ว.13 เชิงประจักษ์  ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม…Continue

Tags: ผลการปฏิบัติงาน, ด้านที่๓, ครูเชี่ยวชาญ

การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Dec 3, 2020. 7 Replies

นำเสนอเพื่อพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ" การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย การสนทนา การปรึกษาหารือ, Forum เวทีนำเสนอรูปแบบใหม่เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง  เพื่อขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓ /๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์…Continue

Tags: เชิงประจักษ์, เชี่ยวชาญ, ว.13

การพิจารณา (ด้านที่ ๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Dec 3, 2020. 5 Replies

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้…Continue

Tags: มีวินัย, ด้านที่๑, ครูเชี่ยวชาญ

การพิจารณา (ด้านที่ ๒) ด้านความรู้ความสามารถ

Started by Surin yingneuk in Uncategorized Dec 3, 2020. 0 Replies

                        สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ว.13 เชิงประจักษ์                                   การพิจารณา (ด้านที่ ๒) ด้านความรู้ความสามารถการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้…Continue

Tags: มีความรู้ความสามารถ, ด้านที่๒, ครูเชี่ยวชาญ

เริ่มเป็น ‘ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต’ ตั้งแต่ตอนนี้ หากไม่อยากเสี่ยง ‘สมองเสื่อม’

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Nov 4, 2020. 2 Replies

ใครว่าเราเรียนแค่วัยเด็ก เราเรียนกันตลอดเวลาเลยต่างหาก!การจะเป็น ‘ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต’ ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเพียงวันหรือสองวัน แต่ต้องเป็นการสร้างตัวต่อเล็กๆ ด้วยอุปนิสัย ความเคยชิน และต้องปลูกฝังอย่างประณีตเสียหน่อย เพราะทุกวันนี้ทักษะที่เราจะต้องใช้แรง ใช้ร่างกาย ใช้สองมือทำเองโดยตรง (Hard Skills) มีแต่จะล้าสมัยเอาทุกวัน จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและองค์ความรู้ที่มันดิ้นได้ตลอดเวลา ทำให้คุณไม่สามารถจะมานั่งนิ่งนอนใจกับภูมิความรู้ที่มีแต่เสื่อมไปและถูกแทนที่ได้เสมอ ว่ากันว่า…Continue

Tags: ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40.

  Sign Up

   
   
   

     9/12/2012
  Flag Counter

  Latest Activity

  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  Feb 20
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
  "ขอบคุณมากคุณกำนันอธิบายได้ดีมากไม่กั๊กเลย......เห็นแล้วอยากลองปลูกไว้กินเองไม่หวงวิชาเลยขอไห้เจริญรุ่งเรือง"
  Feb 4
  Surin yingneuk posted notes
  Jan 26
  Arvind Kumar Sahani is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
  Jan 20
  Surin yingneuk's 3 notes were featured
  Jan 7
  Surin yingneuk posted a note
  Jan 7
  Surin yingneuk posted a note

  ชี้โควิดกระตุ้นครูคิดค้นนวัตกรรมศึกษา เกิดโมเดลใหม่หลากหลาย https://www.kroobannok.com/88673

  ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบัน วิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การศึกษาที่ได้ผลกระทบของจากโรคโควิด-19 พบว่า โรคโควิด-19…
  Jan 5
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  "ปี 2559 - 60 -  61 - 62 -  63 มาสู่ปี 2564การติดตามผลการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ยาวนาน"
  Dec 30, 2020
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  "สถานี ก.ค.ศ. : ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556 สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.…"
  Dec 30, 2020
  Surin yingneuk left a comment for โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรัก
  "โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรักBangsaiyModel"
  Dec 29, 2020
  Surin yingneuk updated their profile
  Dec 28, 2020
  Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ
  Dec 28, 2020
  Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.
  Dec 28, 2020
  Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  Dec 28, 2020
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  "ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556"
  Dec 27, 2020
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  "ก.ค.ศ.พิจารณาการขอทบทวนผลพิจารณาคุณสมบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 by webmaster 21 มิถุนายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…"
  Dec 27, 2020

  Events

  Photos

  • Add Photos
  • View All

  About

  © 2021   Created by Surin yingneuk.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service