ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พัน ขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล กลางเดือน พ.ย.หลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี

ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พันขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล
พ.ย.หลังเรื่องถูกดองกว่า3ปี  อ้างอิง มติชนออนไลน์ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12:17 น)

           นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ ก.ค.ศ.กรณีระบุให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.พิจารณารายละเอียดแล้ว ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะ หากไม่มีปัญหาจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะเรียบร้อยภายในไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

            “ปัญหาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว13 เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว ผมพยายามแก้ไขให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด โดยกลุ่มนี้มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคน แต่ยื่นขอให้ ก.ค.ศ.ทบทวน 1,933 คน ที่ผ่านมาได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อขอความเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว เนื่องจากมีบางรายฟ้องขอความเป็นธรรมจากศาล โดยคณะกรรมการ ก.ค.ศ.มีมติให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ยื่นทบทวนมาทั้งหมด หากรายใดมีปัญหาก็ให้เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยการพิจารณาจะยึดตามหลักเกณฑ์เดิม เพียงแต่จะดูความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิจารณาในรอบแรก และไม่มีการส่งเอกสารใหม่ ให้พิจารณาจากเอกสารเดิม” นายประวิตกล่าว

            นายประวิตกล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มที่ฟ้องจะต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนหรือไม่นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.จะวิเคราะห์ว่าประเด็นที่ฟ้องจำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดหรือไม่ หากไม่จำเป็นก็จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ได้เชิญผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบวิทยฐานะใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่มีปัญหา และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยน โดยครั้งนี้จะหารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้เสียสิทธิจากกรณีดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเปิดให้ยื่นตั้งแต่ 2559 และได้รับแจ้งผลการประเมินปี 2561 ในขณะนั้นผู้ที่ยื่นขอทบทวน 16 ราย ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561

https://www.matichon.co.th/education/news_2422469 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12:17 น

Views: 40

Comment by Surin yingneuk on November 29, 2020 at 3:43pm

บันทึก 29 พฤศจิกายน 2563

ตอนนี้ใกล้สิ้นเดือน พ.ย. ตามข่าวหลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี ได้มีการเร่งรัดประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ....ตามข่าว

 ธันวาคม 2563
 มกราคม 2564

.....................มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุม คณะ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ วิทยฐานะฯ

ครูที่ทำเรื่องขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ยังตั้งตา...รอคอย...ต่อไป

Comment by Surin yingneuk on March 18, 2021 at 6:27am

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk's 2 notes were featured
Mar 18
Surin yingneuk posted notes
Mar 18
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post No Title
"นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน วันที่ 19 มีนาคม…"
Mar 18
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พัน ขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล กลางเดือน พ.ย.หลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี
Mar 18
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"ติดตามข่าว ขีดเส้นใต้ไว้ติดตาม เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ…"
Mar 18
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"ข่าวความเคลื่อนไหว 17 มีนาคม 2564 มติชน *คาดว่า จะเริ่มประกาศ ปลายมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564"
Mar 17
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post "คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน
"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 349 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 183 แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 77 แห่ง และ โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) จำนวน 89 แห่ง…"
Mar 17
Surin yingneuk posted a blog post

"คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน

15มี.ค.64- ที่หอประชุมคุรุสภา - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรี ศธ. รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.  กล่าวนโยบายให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกจังหวัด ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้แผนดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมาก…See More
Mar 17
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Feb 20
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
"ขอบคุณมากคุณกำนันอธิบายได้ดีมากไม่กั๊กเลย......เห็นแล้วอยากลองปลูกไว้กินเองไม่หวงวิชาเลยขอไห้เจริญรุ่งเรือง"
Feb 4
Surin yingneuk posted notes
Jan 26
Arvind Kumar Sahani is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 20
Surin yingneuk's 3 notes were featured
Jan 7
Surin yingneuk posted a note
Jan 7
Surin yingneuk posted a note

ชี้โควิดกระตุ้นครูคิดค้นนวัตกรรมศึกษา เกิดโมเดลใหม่หลากหลาย https://www.kroobannok.com/88673

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบัน วิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การศึกษาที่ได้ผลกระทบของจากโรคโควิด-19 พบว่า โรคโควิด-19…
Jan 5
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ปี 2559 - 60 -  61 - 62 -  63 มาสู่ปี 2564การติดตามผลการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ยาวนาน"
Dec 30, 2020

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2021   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service